მიზანი: თვითმმართველობის პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის ზრდისა და კონკრეტული დასახლების წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრის ხელშეწყობისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული მექანიზმების პილოტირება.

ხანგრძლივობა: 1.06.2016 - 31.01.2017

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო

განხორციელების არეალი: აჭარისა და სამცხე-ჯავახეთის ოთხი მცირე სოფელი, სადაც მუნიციპალური პროგრამები არ განხორციელებულა ან მეტად მცირე მასშტაბის იყო.

სამიზნე ჯგუფი: შუახევის მუნიციპალიტეტის 2 სოფლის (ცივაძეები და ზედაყანა),  ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2 სოფლის (წყრუთი და ზიკილია) 2100-ზე მეტი მცხოვრები.

პარტნიორი ორგანიზაცია: თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი

ბიუჯეტი: $20760

პროექტის აქტივობები:

  1. შესაძლებლობების განხილვა და ჩართულობის ოპტიმალური მექანიზმების შერჩევა - სამიზნე ჯგუფების იდენტიფიცირებაკანონმდებლობით დადგენილი შესაძლებლობების და მუნიციპალიტეტის საქმიანობის პრინციპების შესახებ,
  2. სამიზნე დასახლებებში შერჩეული მექანიზმების ამოქმედება - შერჩეული სტრატეგიის იმპლემენტაცია ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით ან დამოუკიდებელი სამოქალაქო ინიციატივების მეშვეობით,
  3. მიღებული შედეგების ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება/გავრცელება - პროექტის იმპლემენტაციის პროცესში მიღებული პოზიტიური და ნეგატიური გამოცდილების ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება აღნიშნული საკითხით დაინტერესებული მხარეებისათვის.

პროექტის შედეგები